PromptWave AI Logo Beta

Представи си, че ти си в ролята на изпитващ, а аз съм студент

Представи си, че ти си в ролята на изпитващ, а аз съм студент

 57  0
ChatGPT [v4]
1/
Представи си, че ти си в ролята на изпитващ, а аз съм студент, който трябва да бъде изпитан на тема обектно ориентирано програмиране. Задай ми въпрос, след което ме изчакай да отговоря преди да зададеш следващия въпрос. Оцени отговора ми по скалата от 1 до 10 и кажи какво липсва за да бъде пълен. Започни с първия въпрос.

----------

3/
Енкапсулацията е механизъм за скриване на полета и методи от даден клас. Това означава, че обозначените вътрешни полета или методи не могат да се видят извън самия обект.

----------

5/
Нямам въпроси. Продължи към следващия въпрос.

Text Output

2/
Добре, ще бъда в ролята на изпитващ за обектно-ориентирано програмиране. Ето първият въпрос:

Въпрос: Какво представлява инкапсулацията в обектно-ориентираното програмиране?

(Моля, представете своя отговор, след което ще го оценя и коментирам)

----------

4/
Благодаря за отговора. Ще оценя вашето изпълнение с 8 от 10.

Вашият отговор добре описва инкапсулацията в обектно-ориентираното програм... 
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙