PromptWave AI Logo Beta

През коя година е основана държавата България

През коя година е основана държавата България

 46  0
ChatGPT [v4]
1/
През коя година е основана държавата България?

----------

3/
Правилният отговор в 691г.

----------

5/
Правилния отговор е 691 а не 681

Text Output

2/
Държавата България е основана през 681 година. Това се случва по време на владичеството на кан Аспарух, който установява Първата българска държава в североизточните части на Балканския полуостров.

----------

4/
Извинявам се за грешката в предишния отговор. Да, правилната година за основаването на държавата България е 681 година, а не 691 година. Благодаря за корекцията.

----------
6/
Искрено... 
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙