PromptWave AI Logo Beta

Колко държави започват с буквата Я

Колко държави започват с буквата Я

 49  0
ChatGPT [v4]
Колко държави започват с буквата "Я"

Text Output

На базата на информацията, която имам до септември 2021 година, не съществуват държави, които започват с буквата "Я". При все това, възможно е да има промени след тази дата и някои нови държави да са се сформирали, започвайки с буквата "Я". За актуалната информация е препоръчително да проверите съответните източници или онлайн бази данни за най-новата информация относно държавите.
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙