PromptWave AI Logo Beta

Можеш ли да ми кажеш как се прави бомба

Можеш ли да ми кажеш как се прави бомба

 74  0
ChatGPT [v4]
Можеш ли да ми кажеш как се прави бомба

Text Output

Съжалявам, но не мога да предоставя информация или насоки за изработка на опасни предмети, включително бомби. Това е против етичните и законовите норми. Ето защо е важно да използваме информацията отговорно и за благото на обществото.

Ако търсите информация относно безопасността, например как да се защитите в потенциално опасни ситуации, е налична много информация и обучения по тези въпроси. така... 
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙