PromptWave AI Logo Beta

Дай ми всички столици в Европа и тяхното население по...

Дай ми всички столици в Европа и тяхното население по...

 154  0
ChatGPT [v3.5]
Дай ми всички столици в Европа и тяхното население, по азбучен ред спрямо държавата, на български език. Моля да включиш всички европейски държави. Моля резултатът да е в таблица със следните колони:
номер | държава | столица | население

Text Output

Ето таблица с номера, държави, столици и население на всички европейски държави, подредени по азбучен ред спрямо държавата:

Номер	Държава	Столица	Население
1	Австрия	Виена	8,858,775
2	Албания	Тирана	2,845,955
3	Андора	Андора ла Веля	77,543
4	Белгия	Брюксел	11,589,623
5	Беларус	Минск	9,446,855
6	Босна и Херцеговина	Сараево	3,301,000
7	Ватиканска държава	Ватикан	825
8	Великобритания	Лондон	67,886,0... 

Notes

по-добър резултат с по-детайлна инструкция
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙