PromptWave AI Logo Beta

Какво е невропластичност

Какво е невропластичност

 43  0
ChatGPT [v3.5]
Какво е невропластичност

Text Output

Невропластичността е способността на мозъка да се променя и адаптира през целия живот на човека. Този термин обхваща редица процеси, които се случват в мозъка по време на живота, включително създаване на нови неврони (неврогенеза), създаване на нови връзки между невроните (синаптогенеза), и промени в свързаността между невроните.

Невропластичността може да бъде в резултат на опит и обучение (напр... 
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙