PromptWave AI Logo Beta

Какви са правата ми като пасажер на въздухоплавателна...

Какви са правата ми като пасажер на въздухоплавателна...

 33  0
ChatGPT [v3.5]
Какви са правата ми като пасажер на въздухоплавателна компания?

Text Output

Правата на пасажерите на въздухоплавателни компании могат да варират в зависимост от юрисдикцията, но ето някои основни права, които обикновено са в сила в рамките на Европейския съюз (на база Регламент (ЕО) №261/2004) и Съединените щати (на база Правила на DOT). Обърнете внимание, че е възможно да има и допълнителни права, които зависят от специфични условия или политики на въздухоплавателната ко... 
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙