PromptWave AI Logo Beta

Репутацията на "Свети Георги"

Репутацията на "Свети Георги"

 34  0
Bard
1/ Базирано на публикации в авторитетни медии, каква е репутацията на частно училище "Свети Георги" в София? Моля дай ми оценка от 1 до 10.

----------

3/ Има ли критични мнения за това училище по форуми, дискусионни групи и други неавторитетни източници? Какви са най-честите критики?

----------

5/ Сега можеш ли да направиш сравнение в една таблица на репутацията (от 1 до 10 точки) според авторитетни източници на следните частни училища в София:
ЧСУ Свети Георги
ПЧМГ

Text Output

2/ 
Базирано на публикации в авторитетни медии, репутацията на частно училище "Свети Георги" в София е добра. В повечето публикации училището се оценява високо по отношение на качеството на образованието, преподавателския състав и материалната база.

В една публикация на "Дневник" от 2023 г. училището е оценено с 9 точки от 10. В публикацията се посочва, че училището предлага висококачествено обра... 

Notes

Линк към чата: https://bard.google.com/share/aa694bad11bb
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙