PromptWave AI Logo Beta

Запомни тази информация и я прилагай винаги по-късно в...

Запомни тази информация и я прилагай винаги по-късно в...

 33  0
ChatGPT [v3.5]
Запомни тази информация и я прилагай винаги по-късно в преводи ако срещнеш тези думи:
" 'layman's terms' се превежда като 'прости думи' "
" 'field' се превежда като област"

Text Output

Разбрах. Ще запомня тази информация и ще я използвам за преводи, когато срещна думите, които сте предоставили:

• " 'layman's terms' ще бъде преведено като 'Прости думи' "
• " 'field' ще бъде преведено като 'област' "  
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙