PromptWave AI Logo Beta

Може ли да ми преразкажеш статия от блога на Наков

Може ли да ми преразкажеш статия от блога на Наков

 43  0
Bard
1/ Може ли да ми преразкажеш тази статия:
https://nakov.com/blog/2022/10/07/zero-to-career-qa-engineering-educational-program-at-softuni/

----------

3/ По-сбито

----------

5/ Дай ми го в 500 символа

Text Output

2/ В статията "Zero to career QA engineering educational program at SoftUni" Светлин Наков и Ангел Георгиев от Софтуерен университет обявяват стартирането на нова цялостна програма за обучение на QA инженери. Програмата е предназначена за напълно начинаещи или с базов QA опит, търсещи кариерен старт в IT индустрията.

Програмата е структурирана в два основни модула:

Manual QA - 5 месеца неинтензи... 

Notes

Линк към чата: https://bard.google.com/share/9db0389ca80b
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙