PromptWave AI Logo Beta

Може ли да ми преразкажеш тази статия https nakov com blog 2...

Може ли да ми преразкажеш тази статия https nakov com blog 2...

 35  0
Bing Chat
Може ли да ми преразкажеш тази статия:
https://nakov.com/blog/2022/10/07/zero-to-career-qa-engineering-educational-program-at-softuni/

Text Output

Статията на Светлин Наков разказва за новата цялостна образователна програма за обучение на QA инжинери в СофтУни. Програмата е задълбочена и включва manual QA + programming and software technologies + QA automation. Това е истински завършена цялостна образователна QA програма: от нулата до кариерен старт като junior QA (zero-to-career QA educational program ). Акцентите в новата цялостна QA обучи... 
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙