PromptWave AI Logo Beta

Направи ми това изречение да бъде в тъжен стил 'Това беше...

Направи ми това изречение да бъде в тъжен стил 'Това беше...

 34  0
ChatGPT [v3.5]
Направи ми това изречение да бъде в тъжен стил: 'Това беше много добър опит.'

Text Output

Този опит, със своята превъзходност, отлетя като птица от ръцете ни, оставяйки зад себе си ехо на изгубена възможност.
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙