PromptWave AI Logo Beta

Имам нужда от по-живописно описание на този пейзаж 'Пред бен...

Имам нужда от по-живописно описание на този пейзаж 'Пред бен...

 44  0
ChatGPT [v3.5]
Имам нужда от по-живописно описание на този пейзаж: 'Пред бен има дърво и няколко цветя.'

Text Output

Пред мене се разкрива изумителен природен пейзаж, който сякаш е излязъл от страниците на някой поетичен роман. В центъра на моя поглед се извисява вековно дърво, сякаш стражар на времето. Неговата ствол е обвит с корица, разказваща безброй истории - от вихрушки на време до дребни следи от изминаващи животни. Ветрените му клони се простират към небето като изтънчени пръсти, създавайки нежна игра от... 
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙