PromptWave AI Logo Beta

Дай ми няколко изречения в които са допуснати пунктуационни...

Дай ми няколко изречения в които са допуснати пунктуационни...

 41  0
ChatGPT [v4]
Дай ми няколко изречения, в които са допуснати пунктуационни грешки. След, което ми дай верните варианти.

Text Output

Разбира се, ето няколко изречения с пунктуационни грешки:

1. Любимите ми цветове са, синьо, чевено и зелено.
2. Кога ще дойдеш утре,?
3. Той каза че, ще дойде на рождения ми ден.
4. Книгата която четеш, е моя.
5. Мария и Петър обичат да играят на открито: но не при дъжд.

Верните варианти: 
1. Любимите ми цветове са синьо, червено и зелено.
2. Кога ще дойдеш утре?
3. Той каза, че ще дойде на рожд... 
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙