PromptWave AI Logo Beta

Договор за продажба на кола

Договор за продажба на кола

 36  0
ChatGPT [v4]
Напиши ми кратък договор за продажба на лека кола Mercedes E320. Продавач: Петър Иванов. Купувач: Стефан Колев. Питай ме, ако съм изпуснал нещо важно като информация.

Text Output

Договор за продажба на автомобил

Между:

Продавач: Петър Иванов, с личен номер ..., издаден от ..., на дата ..., адрес: ...

Купувач: Стефан Колев, с личен номер ..., издаден от ..., на дата ..., адрес: ...

Сключиха настоящия договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:
Продавачът прехвърля на Купувача правото на собственост на лек автомобил с марка Mercedes E320, регистрационен номер ..., рама но... 

Notes

Линк към чата: https://chat.openai.com/share/d81050c7-bc15-4563-8654-4f7d550249ef
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙