PromptWave AI Logo Beta

Учебен материал разработчик

Учебен материал разработчик

 43  0
ChatGPT [v3.5]
Моля напиши ми длъжностна характеристика на нов служител, който ще разработва учебни материали за обучения в СофтУни. Задай ми уточняващи въпроси, ако е необходимо.

Text Output

Длъжностна характеристика: Учебен материал разработчик в СофтУни

Общо описание:
Позицията на Учебен материал разработчик в СофтУни изисква създаване, адаптиране и поддържане на образователни материали, предназначени за обученията, предлагани от институцията. Работата включва създаване на разнообразни учебни ресурси, като уроци, презентации, задачи и проекти, които да помогнат на участниците в обу... 

Notes

Линк към чата: https://chat.openai.com/share/2a9725f5-9222-404a-b77f-0eb863721738
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙