PromptWave AI Logo Beta

Управител на фирма и трудов договорУправител на фирма и трудов договор

Управител на фирма и трудов договорУправител на фирма и трудов договор

 40  0
ChatGPT [v4]
Според българското законодателство, може ли управител на фирма да е едновременно с това назначен на трудов договор на пълен работен ден в друга фирма?

Text Output

Към последната ми дата на обновление през септември 2021 г., българското законодателство не забранява на управител на дружество да бъде назначен на трудов договор в друга фирма. Тази роля (на управителя) не представлява задължително трудово правоотношение, което да изключва възможността човек да е наемен на пълен работен ден другаде.

Обаче е важно да се отбележи следното:

Трудов договор: При под... 

Notes

Линк към чата: https://chat.openai.com/share/896223aa-e7be-4285-aee6-debf743c454f
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙