PromptWave AI Logo Beta

Брой ученици в паралелка

Брой ученици в паралелка

 32  0
ChatGPT [v4]
Според българското законодателство колко е минималният и максималният брой ученици в една паралелка в гимназиален етап (8-12 клас)? Коя наредба задава тази бройка?

Text Output

Към последния ми момент на обучение през септември 2021 г., българското законодателство определя минималния и максималния брой ученици в една паралелка чрез различни наредби и решения. Точните стойности могат да варират в зависимост от конкретните условия, региони и спецификации на училищата.

За да получите актуална и точна информация за минималния и максималния брой ученици в една паралелка в ги... 

Notes

Линк към чата: https://chat.openai.com/share/c5122bc8-8634-4852-8e07-36b1267e6c5f
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙