PromptWave AI Logo Beta

Анализирай тази наредба и ми кажи дали в час по информатика...

Анализирай тази наредба и ми кажи дали в час по информатика...

 33  0
Claude [v2]
Анализирай тази наредба и ми кажи дали в час по информатика е позволено паралелка от 24 ученика да се раздели на 2 групи от 12 ученика?

Text Output

Според наредба No 7, паралелка може да се раздели на 2 групи по информатика при следните условия:

• В чл. 15, ал. 1, т.3 е посочено, че паралелките могат да се делят на 2 групи по информатика с минимум 8 човека в група.
• В чл. 26, ал. 2 е посочено, че групите за задължителноизбираема подготвка по информатика се формират с минимум 8 човека в група.

Тъй като въпросната паралелка е с 24 ученика, т... 

Notes

Към промпта има прикачен PDF с наредбата
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙