PromptWave AI Logo Beta

Създаване на уебсайт - дограма

Създаване на уебсайт - дограма

 36  0
ChatGPT [v3.5]
1/ Изготвям уебсайт на [фирма] за [дограма]. Може ли да ми предложиш структура на сайта (URL, заглавие, описание). Питай ме уточняващи въпроси.

----------

3/ Основната цел на сайта е реклама на продуктите и услугите.
Бих искал да имам няколко раздела. Да има контакти и галерия
Няма предпочитания за цветове
Нямам идея какво да включа в началната страница. Предложи ми нещо
Фирмата има лого и бих искал да го включа в сайта
Бих искал да има раздел тип портфолио с изпълнени проекти и те да бъдат илюстрирани в раздела с галерията
Бих искал да има формуляр за контакт. От там се очаква клиентите да направят поръчка

Text Output

2/ Разбрах, че искате да създадете уебсайт за фирма, която се занимава с производство на дограма. За да можем да изготвим подходяща структура на сайта, моля, отговорете на следните въпроси:

Каква е основната цел на уебсайта? (например, представяне на продуктите и услугите, контактиране на фирмата, показване на референции и др.)

Колко раздела бихте искали да има на уебсайта? Моля, предложете имен... 

Notes

Линк към чата: https://chat.openai.com/share/33d11474-a424-49af-b2c7-8f0ecb7dfe7b
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙