PromptWave AI Logo Beta

Проверка на медицински въпроси за кръвно налягане

Проверка на медицински въпроси за кръвно налягане

 41  0
Bard
Вярно ли е, че се започва с малки дози ACE инхибитор и се продължава с по-голени, а при нужда се включват и комбинирани препарати?

Text Output


Да, това е вярно. Според препоръките на Световната здравна организация (СЗО), лечението на хипертония трябва да започне с ниска доза ACE инхибитор. След това дозата може да се увеличава постепенно, докато се постигне контрол на кръвното налягане. Ако ниската доза ACE инхибитор не е достатъчна, може да се добави и друго антихипертензивно лекарство, като диуретик, блокер на бета-адренергичните реце... 

Notes

Линк към чата: https://bard.google.com/share/866dab78752f
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙