PromptWave AI Logo Beta

Моля опиши ми в таблица какви кръвни показатели се изследват...

Моля опиши ми в таблица какви кръвни показатели се изследват...

 46  0
Bard
Моля опиши ми в таблица какви кръвни показатели се изследват, за да се установи вирусна, бактериална, паразитна инфекция или алергична реакция. Таблицата да съдържа: показател, описание, връзка с инфекции.

Text Output

Показател	Описание	Връзка с инфекции
Пълна кръвна картина (ПКК)	Изследва се броят и вида на кръвните клетки.	Вирусни инфекции: Обикновено е с намален брой левкоцити, но може да бъде и с повишен брой лимфоцити. Бактериални инфекции: Обикновено е с повишен брой левкоцити, особено на неутрофили. Паразитни инфекции: Може да има повишен брой еозинофили. Алергични реакции: Може да има повишен брой еозин... 
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙