PromptWave AI Logo Beta

Преразказ на PDF

Преразказ на PDF

 44  0
ChatGPT [v4]
1/ Разкажи ми за какво става въпрос тук: https://aipdf.app/5BEkfuGF4tPJ/7DEF.pdf

----------

3/ В документа има таблици. Какво показват те?

----------

5/ Какво е заключението от документа?

Text Output

2/ Документът "Research on Withania somnifera (Ashwaganda): A Scientometric Assessment of Global Publications Output during 1995-2018" е публикуван в "International Journal of Pharmaceutical Investigation" през ноември 2019 г. и е написан от Brij Mohan Gupta и Mueen AHMED Kk.

Обобщение:

Абстракт: Изследването разглежда 2008 глобални публикации относно Withania somnifera, индексирани и покрити в ... 

Notes

Линк към чата: https://chat.openai.com/share/10e22efc-2d70-4d2c-9984-4f5fbd8b3e7e

Използване на plugin Ai PDF
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙