PromptWave AI Logo Beta

Разкажи ми накратко най-важното от този документ https lex...

Разкажи ми накратко най-важното от този документ https lex...

 37  0
Bard
Разкажи ми накратко най-важното от този документ: https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134673409

Text Output


Законът за гражданската регистрация е нормативен акт, който урежда редът за вписване в регистрите на актовете за гражданско състояние и в регистъра на населението на събитията, свързани с гражданското състояние на физическите лица.

Най-важното от документа са следните положения:

В регистрите на актовете за гражданско състояние се вписват следните събития: раждане, смърт, брак, развод, прекратяв... 

Notes

Линк към чата: https://bard.google.com/share/5c90fa62a59b
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙