PromptWave AI Logo Beta

Извличане на есенция от книга - "Как да печелим приятели и да влияем на другите"

Извличане на есенция от книга - "Как да печелим приятели и да влияем на другите"

 37  0
ChatGPT [v4]
1/ Знаеш ли я тази книга "Как да печелим приятели и да влияем на другите" от Дейл Карнеги? Можеш ли да ми я преразкажеш подробно?

----------

3/ Разкажи ми част I по-подробно с обяснения и конкретни примери.

----------

5/ Разкажи ми част II по-подробно с обяснения и конкретни примери.

----------

7/ Разкажи ми част III по-подробно с обяснения и конкретни примери.

----------

9/ Добре, продължи напред.

----------

11/ Разкажи ми част IV от книгата по-подробно с обяснения и конкретни примери.

----------

13/ Продължи с останалите принципи.

Text Output

2/ Разбира се, знам за тази книга! "Как да печелим приятели и да влияем на другите" е една от най-популярните книги по саморазвитие и социални умения, написана от Дейл Карнеги. Книгата бе публикувана през 1936 година и оттогава е продадена в милиони копия по целия свят. Тя се фокусира върху уменията за комуникация, социални умения и личностно развитие.

Ето подробен преглед на основните принципи, ... 

Notes

Линк към чата: https://chat.openai.com/share/42189dd4-1206-4c81-82e9-49c66098333a
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙