PromptWave AI Logo Beta

Решение на задача за корен квадратен

Решение на задача за корен квадратен

 37  0
ChatGPT [v3.5]
Реши ми тази задача: Коренът на уравнението това уравнение (x-10)^2 = (2-x)^2 e:

Text Output

Разпишете уравнението и решете го стъпка по стъпка:

(x - 10)^2 = (2 - x)^2

Разкриване на квадратите:

x^2 - 20x + 100 = 4 - 4x + x^2

Тук забелязваме, че x^2 се унищожава на двете страни на равенството:

-20x + 100 = 4 - 4x

Добавяме 4x към двете страни:

-16x + 100 = 4

Изваждаме 100 от двете страни:

-16x = -96

Сега делим на -16:

x = 6

Така че коренът на уравнението е x = 6.

Notes

Линк към чата: https://chat.openai.com/share/dcc9e47c-c76c-43fa-9c00-a597cc6b1dfb
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙