PromptWave AI Logo Beta

Решаване на задача по геометрия

Решаване на задача по геометрия

 46  0
ChatGPT [v3.5]
Реши ми тази задача по математика: В успоредника ъгълът между височините спуснати от върха на острия ъгъл е равен на 130°.Определете ъглите на успоредника.

Text Output

Нека разгледаме ситуацията:

bash
Copy code
   /\
  /  \   <- Височини
 /    \
/____\
Във въпросната фигура имаме два успоредника ъгъла - острия ъгъл ABC и равния му ъгъл DEF. Според свойствата на успоредници ъглите на равните страни на двата успоредника ъгъла са равни. Тоест, ъгъл BAC = ъгъл EDF = 130°.

За да намерим другите два ъгъла на равния успоредникът DEF, трябва да използваме факта, че су... 

Notes

Линк към чата: https://chat.openai.com/share/afe719ba-6090-448a-8b1a-0808ceef1dfb
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙