PromptWave AI Logo Beta

Решаване на задача за успоредник

Решаване на задача за успоредник

 46  0
ChatGPT [v3.5]
1/ Реши ми тази задача по математика: В успоредника ъгълът между височините спуснати от върха на острия ъгъл е равен на 130°.Определете ъглите на успоредника.

----------

3/ Измисли ми още 5 задачи подобна на тази за упражнение (по геометрия)

Text Output

2/ Нека предположим, че имаме успоредник ABCD, като A и B са върховете на острия ъгъл, а E и F са точките на пресичане на височините съответно със страните CD и AB. Нека H1 е височината спусната от връх A, а H2 е височината спусната от връх B.

Тъй като успоредникът ABCD има успоредни страни, лесно можем да видим, че те са съответни ъгли (вертикални ъгли) и следователно ъгъл ACH1 е също 130°.

Пон... 

Notes

Линк към чата: https://chat.openai.com/share/46a3e706-2671-422a-b8d6-76e5bf5d23d1
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙