PromptWave AI Logo Beta

Задача за упражнение по алгебра за 8-ми клас

Задача за упражнение по алгебра за 8-ми клас

 43  0
ChatGPT [v3.5]
Дай ми 5 задачи за упражнение по алгебра за 8-ми клас.

Text Output

Разбира се! Ето пет задачи по алгебра за упражнение за ученици от 8-ми клас:

Задача за сравняване на изрази:
Сравнете изразите 3(2x + 5) и 6x + 15. Кой от тях е по-голям при x = 4?

Задача за уравнение:
Решете уравнението: 2x - 7 = 3x + 4.

Задача за разкривяване и съкращаване на изрази:
Съкратете израза (3x^2 + 9x) / (6x).

Задача за работа със система от уравнения:
Решете системата от уравнения... 

Notes

Линк към чата: https://chat.openai.com/share/34aa04aa-ff89-4355-842f-4dc323960b91
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙