PromptWave AI Logo Beta

Решаване на задача за трапец

Решаване на задача за трапец

 44  0
ChatGPT [v3.5]
1/ Ти си математик с дългогодишен опит в сферата. Реши ми тази задача: Средната отсечка в един трапец е дълга 20см и се дели от диагонала на две части, едната от които представлява 25% от другата. Изчислете основите на трапеца.

----------

3/ Нека опитаме още веднъж стъпка по стъпка. Как да стигнем до правилният отговор без калкулатор?

----------

5/ Ако ти дам верният отговор можеш ли да измислиш правилно решение за да стигнеш до него?

-----------

7/ Отговорът е 32см, и 8см

Notes

Линк към чата: https://chat.openai.com/share/f1e29c48-2b63-4c49-9c5a-bf3377c777ae
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙