PromptWave AI Logo Beta

Задачи по физика за 10-ти клас

Задачи по физика за 10-ти клас

 38  0
ChatGPT [v3.5]
Дай ми 5 задачи по физика за 10-ти клас.

Text Output

Разбира се, ето пет задачи по физика за ученици от 10-ти клас:

Движение и сили:
Влак със средна скорост 80 км/ч тръгва от град А и се движи към град В, разположен на разстояние 320 км. В същото време от град В тръгва влак със средна скорост 100 км/ч, движейки се към град А. След колко време и на какова разстояние от град А ще се срещнат двата влака?

Закон на Архимед:
Какво е намалението на масат... 

Notes

Линк към чата: https://chat.openai.com/share/1939eace-626f-468a-ad6d-dd54823f147c
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙