PromptWave AI Logo Beta

Чертеж на равнобедрен трапец

Чертеж на равнобедрен трапец

 36  0
ChatGPT [v4]
1/ Направи ми чертеж на равнобедрен трапец с основи 30 см, 20 см и височина 15 см.ю

----------

3/ Разбираш ли от SVG? Може да го нарисуваш в SVG naprimer

----------

5/ Отлично. Моля нарисувай и височината на чертежа и сложи текст с дължините на страните.

Text Output

2/ Съжалявам, но не мога да създавам реални графични изображения или чертежи. Обаче мога да ви насоча към създаване на такъв чертеж стъпка по стъпка:

Нека A и C са по-дългите върхове на трапеца и са на разстояние 30 см един от друг.
От точка A, измерете 5 см по едната страна и поставете точка B. От точка C, измерете 5 см по другата страна и поставете точка D. Така линията BD ще е 20 см.
От точка ... 

Notes

Линк към чата: https://chat.openai.com/share/2bdbcff4-7bad-4752-b649-7bfcdebda03b
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙