PromptWave AI Logo Beta

Схема на биологичните семейства

Схема на биологичните семейства

 33  0
ChatGPT [v4]
1/ Моля генерирай ми схема на биологичните семейства / царства, към които принадлежат следните видове: боб, леща, спанак, кейл, печурка, шийтаке, лук, зеле, домат, краставица, тиквичка, чушка.

----------

3/ Сега ми генерирай SVG код, който визуализира тази диаграма. Сложи всеки елемент в правоъгълна кутийка с подходящ цвят. Свържи кутийките според йерархията.

----------

5/ Това е супер, благодаря. Включи ми всички растения, без да изпускаш нито едно.

----------

7/ Знаеш ли някакъв често използван език, с който се описват диаграми? Искам диаграмата да я опиша на някакъв език и после да я визуализирам чрез подходящ инструмент.

----------

9/ Добре, опиши диаграмата в езика PlantUML.

----------

11/ Дай ми линк към онлайн инструмент за визуализация на PlantUML код.

Text Output

1/ Разбира се! Ето една проста схема на биологичните царства и семейства, към които принадлежат посочените от вас видове:

Царство Растения (Plantae)
Семейство Бобови (Fabaceae)
Боб (Vicia faba)
Леща (Lens culinaris)
Семейство Амарантови (Amaranthaceae)
Спанак (Spinacia oleracea)
Кейл (не е конкретен вид, но повечето видове кейл принадлежат към род Brassica)
Семейство Лукови (Alliaceae)
Лук (Alliu... 

Notes

Линк към чата: https://chat.openai.com/share/1f17df61-cf07-4067-b1bd-a7a915e1d853
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙