PromptWave AI Logo Beta

Идентификация на целевата аудитория

Идентификация на целевата аудитория

 40  1
ChatGPT [v3.5]
Имаме сайт за козметика, в който акцентираме на натурална био грижа за тяло, коса и лице. Моля помогни ми да идентифицирам целевата аудитория: интереси, демографски характеристики, поведение и предпочитания

Text Output

За да идентифицирате целевата аудитория за вашия сайт за натурална био грижа за тяло, коса и лице, трябва да анализирате някои ключови фактори. Важно е да разберете кой тип хора се интересува най-много от вашия продукт и услуги. Ето няколко въпроса, които може да помогнат да определите целевата аудитория:

Демографски характеристики:

Какъв е възрастовият диапазон на вашата целева аудитория? Напри... 

Notes

Линк към чата: https://chat.openai.com/share/d8e78689-a9f6-4ddd-8404-82582667c805
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙