PromptWave AI Logo Beta

1 Какво е ASCII art ---------- 3 Дай пример ---------- 5...

1 Какво е ASCII art ---------- 3 Дай пример ---------- 5...

 39  0
ChatGPT [v3.5]
1/ Какво е "ASCII art"?

----------

3/ Дай пример.

----------

5/ Може ли да дадеш по-интересен пример?

Text Output

2/ ASCII изкуство (ASCII art) е форма на изразително изкуство, създадена с използването на ASCII символи (American Standard Code for Information Interchange). Тази техника е популярна в ерата на компютрите и представлява изобразяване на изображения или графики чрез символи от ASCII таблицата.

ASCII символите са базовите символи, които можем да видим на клавиатурата, като букви, числа, пунктуацион... 

Notes

https://chat.openai.com/share/a92089a6-010b-4b2b-b906-b5a18427e11c
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙