PromptWave AI Logo Beta

Какво е 3D принтиране Как точно се печата къща Ползват ли се...

Какво е 3D принтиране Как точно се печата къща Ползват ли се...

 35  0
ChatGPT [v3.5]
Какво е “3D принтиране”? Как точно се печата къща? Ползват ли се някакви принтери и консумативи?

Text Output

3D принтирането е процес, при който тримерни обекти се създават чрез последователно добавяне на материал в слоеве. Вместо традиционните методи на производство, като изрязване или издухване на материал, 3D принтерите използват компютърно управляеми процеси за нанасяне на материала в точно определени области, докато обектът се създава постепенно.

За печатането на къщи се използват специални 3D прин... 

Notes

https://chat.openai.com/share/71caad53-3eda-466a-80a3-c8c5f9c7fce9
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙