PromptWave AI Logo Beta

Напиши ми договор за наем за отдаване на двустаен апартамент...

Напиши ми договор за наем за отдаване на двустаен апартамент...

 38  0
ChatGPT [v3.5]
Напиши ми договор за наем за отдаване на двустаен апартамент, за 800 лв. на месец. Апартаментът се състои от кухня с хол, спалня и баня с тоалетна, 63 кв. Намира се в София, ул. Измислена 17, ет. 2, ап 33. Собственик: Иван Измислен. Наемател: Бездомко Наемников.

Text Output

ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА АПАРТАМЕНТ

Този Договор за наем ("Договорът") е сключен на тази [дата], между:

Собственик:
Име: Иван Измислен
Адрес: ул. Измислена 17, ет. 2, ап. 33, София, България

и

Наемател:
Име: Бездомко Наемников
Адрес: [попълнете адреса си], [град], [държава]

Събития:

Апартаментът:
1.1. Собственикът отдава под наем наемателю апартамента, описан по-долу:
- Адрес: ул. Измислена 17, ет... 

Notes

https://chat.openai.com/share/97255a10-d2a4-493f-803e-2eb093612152
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙