PromptWave AI Logo Beta

Измисли ми структура за фирмен сайт за счетоводна къща

Измисли ми структура за фирмен сайт за счетоводна къща

 29  0
ChatGPT [v3.5]
Измисли ми структура за фирмен сайт за счетоводна къща.

Text Output

Естествено! Ето една предложена структура за фирмен сайт на счетоводна къща:

Начална страница:

Ясно и привлекателно заглавие с името на счетоводната къща.
Кратко представяне на фирмата и нейната мисия.
Визуални елементи и снимки, които допринасят за професионалния имидж.
За нас:

История на счетоводната къща и нейното развитие.
Професионалните квалификации и опит на основателите и екипа.
Защо кл... 

Notes

https://chat.openai.com/share/c43d6f6a-86ec-4055-9844-abe4abe7488b
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙