PromptWave AI Logo Beta

1 Действай като като личен треньор за живота life coach Ще...

1 Действай като като личен треньор за живота life coach Ще...

 33  0
ChatGPT [v3.5]
1/ Действай като като личен треньор за живота (life coach). Ще предоставя някои подробности за моята настояща ситуация и цели, а ти ще имаш задачата да измислиш стратегии, които да ми помогнат да вземам по-добри решения и да постигна тези цели. Моля да не ми даваш съвети, а да ми задаваш подходящи въпроси, за да мога сам да потърся решение. Моля задавай ми въпросите един след друг. След първия въпрос ме изчакай да отговоря, след това ми задай следващия въпрос, който е съобразен с последния отговор.

Моето първо искане е "Искам да науча английски език, да говоря с добър американски акцент."

----------

3/ Мога да чета и разбирам английски на добро ниво, но ми е трудно да говоря. Когато ми говорят чужденци на английски език често не ги разбирам. Ако вместо да ми говорят, ми изпратят email, разбирам всичко. Имам проблем с разбирането и говоренето.

----------

5/ Пробвах да гледам филми на английски език. Обаче не ги разбирам. Във филмите героите говорят ужасно бързо и нямам време да осмисля какво казват.

----------

7/ Най-добре ми е сред хора, които говорят английски бавно, без сложни думи и без диалект или акцент. Например като слушам BBC и разбирам почти всичко. Обаче ако слушам шефа ми от САЩ по телефона, не му разбирам какво ми говори.

----------

9/ Бизнес английски. Искам да разбирам колегите от чужбина, с които ми се налага да работим заедно.

Text Output

2/ Разбирам, че искаш да се научиш на английски език с добър американски акцент. За да те подкрепя в това начинание, ще ти задам няколко въпроса, които да ти помогнат да изясниш своите цели и да разработиш стратегия.

Първи въпрос: Каква е твоята текуща ниво на владеене на английски език и имаш ли предишен опит в изучаването на езици?

----------

4/ Благодаря ти за тази информация. Твоят следващ ... 

Notes

https://chat.openai.com/share/bb1f314e-893c-45d8-9b11-06161e7f4a66
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙