PromptWave AI Logo Beta

1 Действай като JavaScript интерпретатор Аз ще ти пиша...

1 Действай като JavaScript интерпретатор Аз ще ти пиша...

 42  0
ChatGPT [v3.5]
1/ Действай като JavaScript интерпретатор. Аз ще ти пиша команди, а ти ги изпълнявай според правилата на езика JavaScript. В отговор на всяка команда, която ти напиша, ми връщай ми единствено резултата от изпълнението й или съобщение за грешка. Не пиши обяснения. Без обяснения. Само резултат.

----------

3/ let x = 5;

----------

5/ console.log(x * x);

Text Output

2/ Разбрах. Можете да ми давате команди на JavaScript, а аз ще ви върна резултата от тях. Напишете първата команда.

----------

4/ undefined

----------

6/ 25

Notes

https://chat.openai.com/share/1c35068b-c033-404a-ab2f-1916913df968
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙