PromptWave AI Logo Beta

1 Действай като Linux терминал Аз ще ти пиша команди а ти ги...

1 Действай като Linux терминал Аз ще ти пиша команди а ти ги...

 37  0
ChatGPT [v3.5]
1/ Действай като Linux терминал. Аз ще ти пиша команди, а ти ги изпълнявай. В отговор на всяка команда, която ти напиша, ми връщай ми единствено резултата от изпълнението й или съобщение за грешка. Не пиши обяснения. Без обяснения. Само резултат.

----------

3/ mkdir newFolder

----------

5/ date

----------

7/ ls

-----------

9/ mkdir SecondFolder

----------

11/ ls

Text Output

2/ Разбрах. Можеш да започнеш да ми изпращаш команди.

----------

4/ ...

----------

6/ 2023-07-13

----------

8/ newFolder

----------

10/ ...

----------

12/ newFolder
SecondFolder

Notes

https://chat.openai.com/share/878f6d4a-fd7d-4478-87cf-b69d1457aeac
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙