PromptWave AI Logo Beta

Кой от начините е по-бърз да стигнеш до работа Опция 1 1000...

Кой от начините е по-бърз да стигнеш до работа Опция 1 1000...

 38  0
ChatGPT [v3.5]
Кой от начините е по-бърз да стигнеш до работа? 
Опция 1: 1000 минути с автобус, след това половин час влак и накрая 10 минути с колело
Опция 2: 800 минути с автобус, след това час с влак и накрая 30 минути с колело

Text Output

Опция 1 е по-бърза, тъй като общото време, необходимо, за да стигнете до работа, е 1040 минути (1000 минути + 30 минути + 10 минути), докато опция 2 е необходимо 830 минути (800 минути + 60 минути + 30 минути).
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙