PromptWave AI Logo Beta

Искам да те науча да смяташ с минути и часове Ето как се...

Искам да те науча да смяташ с минути и часове Ето как се...

 40  0
ChatGPT [v3.5]
Искам да те науча да смяташ с минути и часове. Ето как се прави:

Кой от начините е по-бърз да стигнеш до работа?
Опция 1: 10 минути с автобус, след което 40 минути с автобус и накрая 10 минути с влак
Опция 2: 90 минути с влак, след което 45 минути с колело и накрая 10 минути с автобус
Опция 1 ще отнеме 10+40+10 = 60 минути
Опция 2 ще отнеме 90+45+10 = 145 минути
След като опция 1 отнема 60 минути, а опция 2 отнема 145 минути, опция 1 е по-бързият вариант

Сега, направи аналогични изчисления и ми отговори на следния въпрос:
Кой от начините е по-бърз да стигнеш до работа?
Опция 1: 1000 минути с автобус, след което половин час с влак и накрая 10 минути с колело
Опция 2: 800 минути с автобус, след това час с влак и накрая 30 мниути с колело

Text Output

За да определим кой от начините е по-бърз, трябва да съберем времената за всяка опция:

Опция 1:
1000 минути с автобус + 30 минути с влак + 10 минути с колело = 100 + 30 + 10 = 1040 минути

Опция 2:
800 минути с автобус + 60 минути с влак + 30 минути с колело = 800 + 60 + 30 = 890 минути

Следователно:

- Опция 1 ще отнеме 1040 минути, а опция 2 ще отнеме 890 минути

Отговор: Опция 2 е по-бързият ... 
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙