PromptWave AI Logo Beta

Жонгльор жонглира с 16 топки Половината от топките са топки...

Жонгльор жонглира с 16 топки Половината от топките са топки...

 37  0
ChatGPT [v3.5]
Жонгльор жонглира с 16 топки. Половината от топките са топки за голф, а другата половина от топките за голф са сини. колко са сините топки? Дай ми кратък отговор

Text Output

Всички топки за голф са сини.

Notes

Грешно!
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙