PromptWave AI Logo Beta

Жонгльор жонглира с 16 топки Половината от топките са топки...

Жонгльор жонглира с 16 топки Половината от топките са топки...

 35  0
ChatGPT [v3.5]
Жонгльор жонглира с 16 топки. Половината от топките са топки за голф, а другата половна от топките за голф са сини. колко са сините топки? Нека да помислим стъпка по стъпка.

Text Output

Ако половината от топките са топки за голф, то имаме 16 / 2 = 8 топки за голф. Ако другата половина от топките за голф са сини, то имаме сини топки = 8 / 2 = 4 сини топки.

Notes

Правилно!
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙