PromptWave AI Logo Beta

1 На Гошко му отнема 4 минути да се качи до върха на...

1 На Гошко му отнема 4 минути да се качи до върха на...

 32  0
ChatGPT [v3.5]
1/ На Гошко му отнема 4 минути да се качи до върха на пързалката. Отнема му 1 минута да се спусне до долу. Колко време му отнема всеки опит за спускане?
Дай ми кратък отговор

----------

3/ На Гошко му отнема 5 минути всеки опит за спискане. Пързалката затваря след 15 минути. Колко пъти може да се спусне, преди пързалката да затвори?

Text Output

2/ На Гошко му отнема 5 минути всеки опит за спускане.

----------

4/ Гошко може да се спусне 3 пъти преди пързалката да затвори.
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙