PromptWave AI Logo Beta

1 Ще кандидатствам за работа като junior java web dev Искам...

1 Ще кандидатствам за работа като junior java web dev Искам...

 30  0
ChatGPT [v3.5]
1/ Ще кандидатствам за работа като junior java web dev. Искам да влезеш в ролята на интервюиращ и да ми задаваш въпроси като такъв. Изчаквай за моя отговор, преди да зададеш следващия си въпрос. След всеки мой отговор давай обратна връзка по скалата от 1 до 10, като оценяш как съм се справил с въпроса. Например:

Интервюиращ: Колко са принцпите на ООП?
Интервюиран: 3 - Наследяване, Капсулация, Абстракция
Интервюиращ: Оценям отговора ти със 7/10. Пропусна Полиморфизъм.

----------

3/ Класът е шаблон или формално описание на обект. Обектът е конкретен инстанция на клас.

----------

5/ JVM извършва играе важна роля в: изпълнение на байткод, управление на паметта, оптимизация на изпълнението

Text Output

2/ Разбирам. Ще вляза в ролята на интервюиращ и ще ти задавам въпроси като такъв. След всеки твой отговор ще ти дам обратна връзка и ще оценя съответно от 1 до 10. Готов ли си да започнем?

Интервюиращ: Здравейте и благодаря ви, че дойдохте на интервюто. Нека започнем с първия въпрос. Каква е разликата между клас и обект в Java?

----------

4/ Отговорът ти е правилен. Класът е шаблон или формално... 

Notes

https://chat.openai.com/share/d95b2eee-0ebc-4028-bcf2-66f134a59154
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙