PromptWave AI Logo Beta

1 User Действай като хранилище за текст Ще ти изпращам...

1 User Действай като хранилище за текст Ще ти изпращам...

 32  0
ChatGPT [v3.5]
1/ User
Действай като хранилище за текст. Ще ти изпращам текстово съдържание, а ти запомняй контекста. Ще ти изпратя няколко съобщения. Не отговаряй на нищо друго, не обяснявай нищо от текста. Когато съм готов ще ти напиша "край", след което ще ти задам въпроси по текстовете, които съм ти изпратил. Започвам:

----------

3/ Възходът на системите, базирани на изкуствения интелект като ChatGPT, може да лиши милиони хора от работа, да размие границите между истина и лъжа и да изостри социолното неравенство, смятат експерти. Защо мислят така? Някога част от научната фантастика, днес изкуственият интелект ИИ е неизбежна част от живота ни. Било под формата на алгоритъм с препоръки или на чатбот от типа на ChatGPT. Експертите са категорични, че през следващите години влиянието му ще продължи да нараства. "Трудно е да се каже върху какво изкуственият интелект няма да окаже влияние", обяснява Джудит Симон, професорка по етика на информационните технологии в Хамбургския университет.

Какво обаче ще означава за обществата ни това, че все повече задачи, които доскоро са изисквали човешки интелект, ще бъдат делегирани на машините?

В работата: автоматизация на познанието

Но вероятно най-непосредственият ефект ще бъде усетен в работата. До 300 милиона работни места в света могат да бъдат автоматизирани от изкуствения интелект, и то предимно в индустриалните държави, е изчислила инвестиционната банка "Голдман Сакс" в ново проучване. Тази ситуация е доста по-различна от очакваната. В продължение на години повечето експерти приемаха, че изкуственият интелект ще автоматизира най-вече работните места на нискоквалифицираните работници. Т. нар. работа на познанието - тази, която изисква значително човешко творчество или знания, при които се произвеждат нови познания или творчески резултати, се смяташе за относително застрахована. Експертите обаче сгрешиха. Новите т. нар. генеративни системи за ИИ като ChatGPT, LaMDA или Midjourney все по-убедително могат да създават текстове, изображения или компютърни кодове. Първите последици вече са факт: някои адвокатски кантори използват изкуствения интелект за извършване на правни проучвания или за изготвянето на договори; медийни компании планират да делегират на компютри по-простите журналистически задачи, а филмови продуцентски къщи и рекламни агенции започват да използват генерирана от ИИ музика.

Повечето промени обаче тепърва предстоят. "Нито една професия не се намира наистина в безопасност", коментира Джудит Симон. Винаги, когато дадена работа съдържа повтарящи се елементи, машините в крайна сметка ще могат да бъдат научени да ги имитират. Или поне отчасти. Вероятно и често само за част от времето, което това отнема на хората.

И какво ще правим с цялата тази нова ефективност? Една от възможностите би могла да е съкращаване на общото работно време, като по този начин се подобри и качеството на живот на трудещите се. Но Симон е настроена скептично: "Новите технологии винаги са били рекламирани с уверението за намаляване на трудовото натоварване. Но това никога не се е случвало."
ChatGPT

----------

5/ Дезинформацията: ера на несигурност

Фактът, че технологията на изкуствения интелект може да създава убедителни фалшификати за кратко време и с малко усилия също е притеснителен. Експертите се опасяват, че престъпници, авторитарни режими или демагози биха могли да използват тези системи за разпространение на невярна или подвеждаща информация, повлиявайки по този начин на общественото мнение. Сам Алтман, главният изпълнителен директор на "OpenAI" в Сан Франциско, предупреди, че ИИ "може да бъде използван за дезинформация в огромен мащаб". Рос, от своя страна, споменава и, че ИИ може да бъде използван за "дезинформация в големи мащаби". 

Освен всичко друго, правителствата и компаниите също все по-често използват ИИ за автоматизирането на ключови за живота решения: при подбора на персонал, при разпределянето на социални помощи или дори при решението кой да бъде освободен предсрочно от затвора. И въпреки че в много отношения са изключително ефективни, проучванията показват, че системите за ИИ често възпроизвеждат или дори засилват съществуващи предразсъдъци и дискриминация, ако не се контролират съответно.

Експертите обаче сгрешиха. Новите т. нар. генеративни системи за ИИ като ChatGPT, LaMDA или Midjourney все по-убедително могат да създават текстове, изображения или компютърни кодове. Първите последици вече са факт: някои адвокатски кантори използват изкуствения интелект за извършване на правни проучвания или за изготвянето на договори; медийни компании планират да делегират на компютри по-простите журналистически задачи, а филмови продуцентски къщи и рекламни агенции започват да използват генерирана от ИИ музика.

Повечето промени обаче тепърва предстоят. "Нито една професия не се намира наистина в безопасност", коментира Джудит Симон. Винаги, когато дадена работа съдържа повтарящи се елементи, машините в крайна сметка ще могат да бъдат научени да ги имитират. Или поне отчасти. Вероятно и често само за част от времето, което това отнема на хората.

И какво ще правим с цялата тази нова ефективност? Една от възможностите би могла да е съкращаване на общото работно време, като по този начин се подобри и качеството на живот на трудещите се. Но Симон е настроена скептично: "Новите технологии винаги са били рекламирани с уверението за намаляване на трудовото натоварване. Но това никога не се е случвало."

Авторското право: чии са творбите на ИИ?

Същевременно възходът на "генеративната ИИ" принуждава обществата да преосмислят и дори евентуално да пренапишат правилата за интелектуална собственост.

Задачата на тези права е да защитят произведения като текстове, изображения, дизайни и др., гарантирайки, че създателите им получават полагащото им се възнаграждение. Какво обаче става, ако системите на изкуствения интелект създадат статия, песен или лого? Кой ще притежава техните авторски права Програмистите? Самите системи за ИИ? Или никой? А как могат да бъдат компенсирани онези, чиито произведения са били използвани при обучението на въпросните системи за ИИ?

----------

7/ Край

----------

9/ Отговори ми на въпроса спрямо съобщенията, които ти изпратих: чии са творбите на ИИ?

Text Output

2/ Assistant
Разбрах. Можете да започнете да ми изпращате текстовото съдържание. Ще го запомня.

----------

4/ Добре, запомних контекста на текста. Искате ли да продължим с още текст или имате други съобщения, които да ми изпратите?

----------

6/ Разбрах. Ще запомня контекста на новия текст.

----------

8/ Разбрах, че сте приключили с изпращането на текстовото съдържание. Сега сте готови да за... 

Notes

https://chat.openai.com/share/3445929f-da6b-47d8-b9e9-0c7c3482a29d
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙