PromptWave AI Logo Beta

Генерирай ми таблица с информация за 5 броя плодове в...

Генерирай ми таблица с информация за 5 броя плодове в...

 32  0
ChatGPT [v4]
Генерирай ми таблица с информация за 5 броя плодове в следния формат:
[плод] - [описание до 10 думи] - [линк към картинка с този плод] - [къде се отглежда]. 

Text Output

Плод	Описание	Снимка	Местонахождение
Ябълка	Кръгъл, сладък, с костилки	Link	Световно
Банан	Дълъг, сладък, мек вкус	Link	Тропически региони
Череша	Малък, сладък, с една костилка	Link	Умерени климати
Грозде	Малки сладки плодове, гроздовидни	Link	Световно
Ананас	Голям, твърд, терпелив вкус	Link	Тропически региони

Notes

https://chat.openai.com/share/1234005d-74ca-4826-b516-e49a0b7c95a3
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙