PromptWave AI Logo Beta

Създай ми уебсайт за продажба на артикули Използвай React и...

Създай ми уебсайт за продажба на артикули Използвай React и...

 29  0
ChatGPT [v3.5]
Създай ми уебсайт за продажба на артикули. Използвай React и Angular за създаване на интерактивен потребителски интерфейс. Сървърната част да бъде Node.js с Express.js, за бази данни използвай PostreSQL (да поддържа милиони записи без да пада системата), за облачни услуги използвай AWS за да се мащабира проекта лесно и ефективно.

Text Output

Разработването на пълноценен уебсайт за продажба на артикули изисква по-дълбока и индивидуална работа, като включва дизайн, архитектура, разработка на потребителски интерфейс и сървърна логика. Въпреки че не мога да създам и предоставям напълно функционален уебсайт в този текстов чат, мога да ви помогна, като предоставя насоки и предложения относно технологиите и компонентите, които можете да изпо... 

Notes

https://chat.openai.com/share/253c5114-97ed-4d0a-a676-57cac65bcd55
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙